ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив
Основно меню

Дневна форма на обучение

 

 

Конспекти по предмети, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение,

2023/2024 учебна година

  

 

Конспекти по предмети, пети клас, за провеждане на поправителни изпити, дневна форма на обучение,

2023/2024 учебна година

 

Конспекти по предмети, пети клас, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение,

2023/2024 учебна година

 

                    

                           ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА В ОУ,,ЗАХАРИ СТОЯНОВ“
                              СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

                                11 паралелки, от които:


       ▪ полудневна организация на учебния ден – 3 паралелки
       ▪ целодневна организация на учебния ден с учебни часове  и занимания в
        ГЦОУД след обяд –7 групи /8 паралелки/

 

         Условията и редът за организиране и провеждане на съответната форма на обучение са
     описани в Правилника за дейността на училището.

Прикачени документи

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по български език и литература, разширена подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по компютърно моделиране и информационни технологии, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по български език и литература, задължителна подготовка, пети клас за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по английски език, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по математика, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по математика, разширена подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по история и цивилизации, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по история и цивилизации, разширена подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по география и икономика, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по човекът и природата, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по музика, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по изобразително изкуство, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по технологии и предприемачество, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по физическо възпитание и спорт, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
График за провеждане на изпитите за определяна на срочна оценка, за първи учебен срок, втора сесия юли на 2023/2024 година
График за провеждане на поправителни изпити 2023/2024 учебна година
Конспект по английски език, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по математика, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по математика, разширена подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка , дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по история и цивилизации, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по история и цивилизации, разширена подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка , дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по човекът и природата, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на годишна оценка , дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
График за изпити по предмети
Конспект по български език и литература, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по български език и литература, разширена подготовка, пети клас, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по английски език, пети клас, задължителна подготовка, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по математика, пети клас, задължителна подготовка, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по математика, разширена подготовка, пети клас, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект компютърно моделиране и информационни технологии, пети клас, задължителна подготовка, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по история и цивилизации, пети клас, задължителна подготовка, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по география и икономика, пети клас, задължителна подготовка, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по човекът и природата, пети клас, задължителна подготовка, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по музика, пети клас, задължителна подготовка, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по изобразително изкуство, пети клас, задължителна подготовка, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по технологии и предприемачество, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година
Конспект по физическо възпитание и спорт, задължителна подготовка, пети клас, за определяне на срочна оценка – I срок, дневна форма на обучение, 2023/2024 учебна година