ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив

Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 • ЕЛЕНА ИСКИЛИЕВА – ДИРЕКТОР
 • ЦВЕТАНКА НЕШЕВА – ЗДУД
 • ДЕЛЯНА ПОПОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ПЕ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА – УЧИТЕЛ В ПЕ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • МАЯ СЕМЕРДЖИЕВА – УЧИТЕЛ В ПЕ – МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
 • НИКОЛАЙ ЛОЗЕНОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ПЕ – КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИКА
 • ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА – УЧИТЕЛ В ПЕ – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА,ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 • СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА – УЧИТЕЛ В ПЕ – БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
 • ЗДРАВКО КАРАДЖОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ПЕ – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • РАЙЧО ЖЕКИН – УЧИТЕЛ В ПЕ – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ,ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • ЕВГЕНИЯ ПАСКАЛЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ВИОЛЕТА ТРАЙКОВА – УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ВЕСКО ДАЧЕВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • МАРИЕЛА ЯЦОВА-БАЛАБОСОВА – УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП; УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
 • ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • НАДЕЖДА КИСЬОВА – УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП; УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
 • ЕВЕЛИНА ВРАНЧЕВА – УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ПЕТЯ РАЙЧЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ВЕЛИЧКА ФИЛЕВА - УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС 
 • СТОЯНКА МУРАД – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • МАРИАНА КОСТОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • EЛЕНА ДИМИТРОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • ВЕСЕЛА РАЙКИНА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • БИЛЯНА КАРАМИНЕВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • EЛЕНА ПАНАЙОТОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС

 

 • ЛЮБОМИР ВАКРИЛОВ -УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

 

 • ГЕРГАНА ТАШЕВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ
 • МАРИЯ КУКУНОВА – ЗАС