ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив
Основно меню

Графици

Прикачени документи

График за контролни и класни работи през втория учебен срок на учебната 2023/2024 година
График за провеждане на допълнителен час на класа през втория учебен срок на учебната 2023/2024 година
График дежурства учители през втория учебен срок за учебната 2023/2024 година
График за дежурства на учителите ГЦОУД през втория учебен срок на учебната 2023/2024 година
График за за водене на задължителна документация, за консултиране на родители и ученици от учителите ГЦОУД през втория учебен срок на учебната 2023/2024 година
График за провеждане на консултации през втория учебен срок на учебната 2023/2024 година
График дежурства учители през първия учебен срок за учебната 2023/ 2024 година
График за за водене на задължителна документация, за консултиране на родители и ученици от учителите ГЦОУД през първия учебен срок на учебната 2023/ 2024 година
График за дежурства на учителите ГЦОУД през първия учебен срок на учебната 2023/ 2024 година
График за провеждане на допълнителен час на класа през първия учебен срок на учебната 2023/ 2024 година
График за провеждане на консултации през първия учебен срок на учебната 2023/ 2024 година
График за контролни и класни работи през първия учебен срок на учебната 2023/ 2024 година