ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив

Квалификация на педагогическите специалисти