ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив

Обществен съвет

                                   

                              Членове на съвета:

  1. Ани Трендафилова Чорбова – председател
  2.  Милена Златанова – главен инспектор отдел ,,Образование“, Община Пловдив
  3. Цонка Николова Станева – член на съвета
  4. Петя Борева Иванова – член на съвета
  5. Дарина Тодорова Петрова – член на съвета

      Резервни членове в обществения съвет:

  1. Красимир Христов – главен експерт отдел ,,Образование“
  2. Николина  Димитрова Лазарова – първа резерва
  3. Димитър Христов Христов – втора резерва
  4. Мария Василева Михайлова – трета резерва
  5. Милко Стефанов Марков – четвърта резерва