ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив
Основно меню

Прием

 

План-прием

 

 

Срок за регистриране от родители за участие в класиране  (подаване на заявление):

Утвърденият График на дейностите за 2024/2025 година е публикуван на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздел „Нормативни документи“. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 • 04.06.2024г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране в училището   
 • 05.06.2024г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg

Обявяване на резултатите от първо класиране: 06.06.2024г.

Срок за записване на място в училище: 06.06.2024г. – 12.06.2024г.  вкл. 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 • 14.06.2024г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране в училището
 • 16.06.2024г. -  Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg 

Обявяване на резултатите от второ класиране: 17.06.2024г.

Срок за записване на място в училище: 17.06.2024г. – 20.06.2024г.  вкл.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 • 24.06.2024г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране в училище
 • 25.06.2024 г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg

Обявяване на резултатите от трето класиране: 26.06.2024г.

Срок за записване на място в училище: 26.06.2024г – 27.06.2024г.  вкл.

 

 

 

 

 

 

 

План-прием

Срок за регистриране от родители за участие в класиране  (подаване на заявление):

Утвърденият График на дейностите за 2023/2024 година е публикуван на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздел „Нормативни документи“. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 • 30.05.2023г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране в училището   
 • 31.05.2023г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg

Обявяване на резултатите от първо класиране: 02.06.2023г.

Срок за записване на място в училище:02.06.2023г. – 08.06.2023г.  вкл. 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 • 12.06.2023г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране в училището
 • 13.06.2023г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg 

Обявяване на резултатите от второ класиране: 15.06.2023г.

Срок за записване на място в училище: 15.06.2023г. – 20.06.2023г.  вкл.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 • 23.06.2023г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране в училище
 • 25.06.2023 г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg

Обявяване на резултатите от трето класиране: 27.06.2023г.

Срок за записване на място в училище: 27.06.2023г – 29.06.2023г.  вкл.